ZPHU ''Dawids" zajmuje się zbieraniem i przetwarzaniem odpadów metali kolorowych poprzez odzysk, recykling.
Firma powstała w 2007 roku. Na początku zajmowaliśmy się między innymi skupem złomu metali kolorowych. Obecnie prowadzimy skup i przetwarzanie odpadów. Została zainstalowana linia technologiczna do odzysku metali nieżelaznych ( miedź, aluminium) i granulatów pokablowych. To pozwala nam na uzyskanie wysokiej jakości granulatów. Stale się rozwijamy, poszerzamy zakres swojej działalności.W związku z rozwojem firmy jesteśmy zainteresowani współpracą z podmiotami zajmującymi się m.in. obrotem złomu, z zakładami przetwarzania odpadów, z przedsiębiorstwami generującymi odpady poprodukcyjne zawierające metale kolorowe.


Posiadamy wymagane dokumenty, związane z naszą działalnością:

Decyzja Prezydenta Miasta Częstochowy OŚR-IV.6233.26.2013 na zbieranie i przetwarzanie odpadów

Decyzja Starosty Kłobuckiego ROŚ.6233.16.2013.III na transport odpadów

Wpis do GIOŚ -numer rejestrowy E0018235R